مدافعان ایران

مناظره فاکس نیوز

عربستان حامی تروریسم است یا ایران؟

[WD_Button id=7336]

مناظره فاکس نیوز: عربستان حامی تروریسم است یا ایران؟

فاکس نیوز در قسمتی از برنامه ای به نام جمعه ها با هرولد به بحث درباره خطرات ایران پرداخته است.

سوال این بوده است: آیا ایران خطر بزرگی است در حالیکه دولت اوباما در حال پیشبرد توافق هسته ای با این کشور است؟

توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند توی این کلیپ مهمان برنامه ، کنترل برنامه رو از دست مجری خارج میکنه و حرفای بسیار جالبی دراین شبکه تندرو به نفع ایران میزند

دیدگاهتان را بنویسید

بالای صفحه