مدافعان ایران

پیش به سوی وعده الهی

اتفاق بزرگ از یمن شروع شده و نابودی قطعی اسرائیل را در پی دارد. سپاه اسلام در راه است…

🔷🔸 پیش به سوی وعده تخلف ناپذیر الهی

اتفاق بزرگ از یمن شروع شده و نابودی قطعی اسرائیل را در پی دارد. سپاه اسلام در راه است…

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيبا

#یا_قدس_حزب_الله_قادمون
#خیبر_خیبر_یاصهیون_جیش_محمد_قادمون

💠#اندیشکده_یاسین

🆔 Swo313 

Swo313.com 🌐

دیدگاهتان را بنویسید

بالای صفحه