مدافعان ایران

[WD_Button id=7463]

فروشنده

فروشنده ای که ارزان فروخت

نفوذ در عرصه فرهنگی اتفاق افتاده این یعنی اینکه جذابیت ها در نزد مردم عوض شده اصلاً نفوذ یعنی همین نفوذ یعنی اینکه علایق شما ملکات روحی شما را عوض میکنند همه انسان در فطرت اش اساساً اینه که نسبت به همسر خودش یه غیرتی داره دلش میخواد مال خودش باشه برای شما فیلم میسازن که اگه تعرضی صورت گرفت هیچی نگی اگه تو هیچی نگی آدم خوبی هستی اگه تو هیچی نگی اندیشمندی دشمن تو را عوض میکنن جاش رو با دوستانت، چه اتفاقی می افته؟ کم کم تو جای دشمن و دوست رو عوض میکنی. وقتی که تو به همسرت کسی چیزی بگه و هیچی نگی و بهش بخندی علائق تو عوض میشه تو دیگه اگه به سرزمینت هم کسی تجاوز کنه تو دیگه نمیری جلو تو دیگه تسلیم پذیر میشی تو دیگه دشمن دوست میشی اون موقع ست که میتونن راحت بیاد پایتخت تو رو بگیرن بدون اینکه تو هیچ مقاومتی بکنی اصلاً اینجا من بحث مذهبی نمیکنم یعنی شما ایرانت رو دوست داری ولی وقتی بگن آقا سر یه تیکه خاک حالا دعوا نکنید زندگی کنید جهانی باشید حالا اینا اونجا را گرفتن اونجا را هم گرفتن حالا اینجا را هم بگیرن چه اشکالی داره با هم در کنار هم غیرت اینکه آقا من اینقدر از خاکم رو به کسی نمیدم اینو از تو بگیرن وقتی این رو از تو گرفتن تو دیگه چیزی نداری بی هویت.

کاری از کانال جدال احسن

لینک کوتاه

بالای صفحه