مدافعان ایران

معاهده پاریس

با موضوع بررسی موشکافانه معاهده پاریس زمان : ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ مکان : تهران

بررسی موشکافانه معاهده پاریس

فیلم سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در پنجاه و نهمین جلسه روایت عهد
با موضوع بررسی موشکافانه معاهده پاریس زمان : ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ مکان : تهران

پخش ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید

بالای صفحه