مدافعان ایران

حقیقت آسمانی

زمان بادی ست که می وزد هم هست و هم نیست آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست

سید شهیدان اهل قلم ـ شهید سید مرتضی (کامران) آوینی

زمان

بادی ست که می وزد هم هست و هم نیست آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید پندار ما این است که ما مانده ایم و شهداء رفتند اما حقیقت آن است که زمان، ما را با خود برده است و شهداء مانده اند زمان، ما را با خود برده است اما این صدا جایی بیرون از دسترس زمان باقیست و روزها یکی پس از دیگری میگذرند باد زمان در این شهر زمینی می وزد نه در آن شهر آسمانی که در کرانه ابدیت بیرون از رهگذر باد وجود دارد آن روزها مانده اند و باد زمان ما را با خود برده است حقیقت همین است.

آن روزها زمین و آسمان به هم پیوسته بود و مردترین مردان از همین خاک بال در آسمانها می گشودند زمین عرصۀ ظهور یک حقیقت آسمانی ست و جنگ برپا شده بود تا آن حقیقت ظهور یابد زندگی ادامه دارد و حقیقت جزء در لحظاتی کوتاه، نقاب از چهره برنمی گیرد شقایق ها پژمرده می شوند اما عشق و زیبایی ماندگار است زمان بادی ست که به نخلستان آسیبی نمی رساند غبار و خس و خاشاک را جابجا می کند از خود می پرسیدم کدام ماندگارتر است؟ کوچه ها و خیابان ها، تصاویر و یا آنچه در بطن این فضا رویداد است؟ دیدم که این همه جزء بهانه ای برای وجود و ظهور آدمی بیش نیست همان سان که حجاب های ظلمت و نور نیز بهانۀ تجلی حقیقت اند دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه ای به کربلا باز شود و مردترین مردان در حسرت قافلۀ عشق نمانند و چنین شد

تهیه شده در گروه مستندسازی اندیشکده یاسین (افسران جنگ فرهنگی)

آدرس سایت

دیدگاهتان را بنویسید

بالای صفحه